18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH
PATOFYZIOLÓGOV
s medzinárodnou účasťou

Fofogaléria

Košice, 17. september 2010

 
        © Copyright 2010. Ústav patologickej fyziológie LF