18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH
PATOFYZIOLÓGOV
s medzinárodnou účasťouKošice
9. – 10. september 2010

Program (aktualizácia 6.9.2010)

18.PFK Program.pdf

Súbor abstraktov (aktualizácia 8.9.2010)

18.PFK Abstrakty.pdf

Všeobecné informácie

Organizátor:
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie SLS
Lekárska fakulta Univerzita P.J. Šafárika, 
Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach

Miesto konania: posluchárne Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Témy konferencie:
- Experimentálna fyziológia a patofyziológia
- Patologická fyziológia – integratívny výučbový predmet medicíny
- Klinická fyziológia a patofyziológia
- Molekulárna patológia a patofyziológia
- Vedecká prezentácia pracovísk

Organizačný tím:
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim.prof. (predseda)
Ing. Iveta Cimboláková
MUDr. Peter Dombrovský
Silvia Huličová
Martin Kurpas
MVDr. Eva Lovásová, PhD.
Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
MVDr. Jaroslava Nováková, PhD.
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
MUDr. Eva Sedláková, PhD.
Doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

Prezentácia príspevkov:
Jazyk konferencie: slovenčina, čeština, angličtina

Prednášky a postery:
Prezentácia v programe MS PowerPoint 2003
Rozmer stojanov na postery: šírka - 90cm, výška - 100cm 

Kontakt:
Ústav patologickej fyziológie
Univerzita P.J. Šafárika Košice, Lekárska fakulta 
Tr. SNP 1 , 040 11 Košice Tel./Fax: + 421- 55 - 6423350
VoIP: +421-55-234-3406


Košice, 7. marec 2010

 
        © Copyright 2010. Ústav patologickej fyziológie LF