Študijné materiály


Elektronické učebnice


  Všeobecná patologická fyziológia - ebook

  Základy patologickej fyziológie - ebook
Webové zdroje

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA  - Vybrané kapitoly - Elektronická učebnica pre študentov všeobecného lekárstva s kazuistikami - Ján Hanáček, Jana Plevková, Miloš Tatár, Mariana Brozmanová, Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (Martin 2014)

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Učebný text pre študentov zubného lekárstva -  Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková (Martin 2016)Zimný semester

A. Praktické cvičenia a semináre

Podklady pre praktické cvičenia - Acidobázická rovnováha
Protokol (*.doc) - editovateľný súbor
Referenčné hodnoty biochemických a hematologických parametrov v krviB. Prednášky

Etiológia

Lovásová - Genetika v zubnom lekárstve - ZL
Lovásová - Dedičnosť a dedičné ochorenia - VL
Lovásová - Vrodené poruchy metabolizmu - VL
Lovásová - Poruchy výživy - ZL
Lovásová - Obezita a poruchy výživy - VL
Lovásová - Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov - VL
Lovásová - Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov - ZL


Patogenéza

Beňačka - Prednáškový datafile Patofyziológia bolesti - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Diseminovaná intravaskulárna koagulácia - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Horúčka I - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Akútny zápal - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Chronický zápal - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Stres - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Poruchy vedomia - VL/ZL
Beňačka - Poruchy vedomia (doplnok) - VL
Beňačka - Prednáškový datafile Šok - mikrocirkulačné zlyhanie - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Kritické vyústenie zápalu (SIRS, CARS, MARS, MODS) - VL/ZL
Beňačka - Prednáškový datafile Nádory - VL/ZL
Beňačka - Medzibunková signalizácia - VL/ZL
Sedláková - Šok - ZL
Sedláková - Edémy - ZL
Sedláková - Náhle stavy v stomatológii - ZL
Sedláková - Ústna dutina a jazyk - ZL


Ďalšie prednáškové zdroje a archív prednášok
Letný semester

A. Praktické cvičenia a semináre

Návod k simulátoru srdcových oziev a dychových fenoménov

Beňačka - Auskultácia respiračných zvukov a šelestov
Beňačka - Auskultácia srdcových oziev a šelestov
Auskultačný simulátor - vzorky
Protokol z auskultačných fenoménov - editovateľný súborPrístup k výučbovým videám - Budete vyzvaní prihlásiť sa cez konto office365

  Audiogénna epilepsia u potkana
  Žalúdkový vred u potkana
Pracktické cvičenia z patofyziológie (vybrané kapitoly)
Protokol (*.pdf)
Protokol (*.doc) - editovateľný súbor


B. Prednášky

Kardiovaskulárny systém

Sedláková - KVS - Poruchy rytmu - VL
Sedláková - KVS - Poruchy rytmu - ZL
Sedláková - Ateroskleróza, ICHS, AKS - VL
Sedláková - Ateroskleróza, ICHS, AKS - ZL


Hematológia

Rácz - Poruchy zrážania krvi - VL


Patofyziológia dýchania

Beňačka - Respirácia 1 - VL
Beňačka - Respirácia 2 - VL
 Beňačka - Respirácia 3 - VL


Obličky

Beňačka - Patofyziológia obličiek 1 - VL
Beňačka - Patofyziológia obličiek 2 - VL


Nervový systém

Beňačka - Neurológia 1 - poruchy motoriky - VL
Beňačka - Neurológia 2 - poruchy citlivosti - VL
Beňačka - Neurológia 3 - svalové poruchy - VL
Beňačka - Neurológia 4 - demyelinizácie - VL
Beňačka - Neurofyziológia spánku - VL
Beňačka - Poruchy spánku - VL


Endokrinológia

Beňačka - Endokrinológia 1 - VL
Beňačka - Endokrinológia 2 - VL
Beňačka - Endokrinológia 3 - VL


Diabetes Mellitus

Rácz - Diabetes mellitus I - VL
Rácz - Diabetes mellitus II - VL
Rácz - Diabetes mellitus III - VL
Rácz - Diabetes mellitus IV - VL
Rácz - Diabetes mellitus V - VL
Rácz - Diabetes mellitus VI - VL
Rácz - Diabetes mellitus VII - VL


GIT a pečeň

Beňačka - GIT1 - Ezofagus a žalúdok - VL
Beňačka - GIT2 - Choroby čriev - VL
Sedláková - Pečeň, pankreas - ZL


Varia

Lovásová - Patofyziológia kostrového systému a kĺbov - VL
Lovásová - Patofyziológia kostrového systému a kĺbov - ZL
Králiková - Zápal - nelekárske smery - BAK
Lovásová - Dedičnosť a dedičné ochorenia - BAK
Brenišin - Endokrinológia (en) - nelekárske smery - BAK
Sedláková -  Kosti a kĺby - BAK


Ďalšie prednáškové zdroje a archív prednášok
 
        © Copyright 1999-2024. Ústav patologickej fyziológie LF