Vitajte

Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty, UPJŠ v Košiciach


Kontakt:
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Slovenská RepublikaVoIP:
(+421)-55-234-3406

e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

web:
http://patfyz.medic.upjs.sk
Aktualizácia

15 / 4 / 2021

prednášky
pozri stiahnuť

IV. kreditný test
sylaby bakalárske smery
sú aktualizované
pozri info

18. Konferencia
slovenských a českých
patofyziológov

Iné linky:
Ústav fyziológie LF
Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P. J. Šafárika
LF UK Bratislava
JLF UK Martin

webmaster

 

        © Copyright 1999-2021. Ústav patologickej fyziológie LF