Vitajte

Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty, UPJŠ v Košiciach


Kontakt:
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Slovenská RepublikaVoIP:
(+421)-55-234-3406

e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

web:
http://patfyz.medic.upjs.sk

wap:
http://patfyz.medic.upjs.sk/wap.wml

 

Aktualizácia

20 / 02 / 2018

Prednáška ZL z 21.2.
je preložená na
28.2.2018

  18. Konferencia
slovenských a českých
patofyziológovenglish version

Iné linky:
Ústav fyziológie LF
Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P.J. Šafárika
LF UK Bratislava
JLF UK Martin

webmaster

 

        © Copyright 1999-2018. Ústav patologickej fyziológie LF