Vitajte

Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty, UPJŠ v Košiciach


Kontakt:
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Slovenská RepublikaVoIP:
(+421)-55-234-3406

e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

web:
http://patfyz.medic.upjs.sk

wap:
http://patfyz.medic.upjs.sk/wap.wml

 

Aktualizácia

15 / 10 / 2018

kreditný test - info


  18. Konferencia
slovenských a českých
patofyziológov

Iné linky:
Ústav fyziológie LF
Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P.J. Šafárika
LF UK Bratislava
JLF UK Martin

webmaster

 

        © Copyright 1999-2018. Ústav patologickej fyziológie LF