Vitajte

Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty, UPJŠ v Košiciach


Kontakt:
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Slovenská RepublikaVoIP:
(+421)-55-234-3406

e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

web:
http://patfyz.medic.upjs.sk

wap:
http://patfyz.medic.upjs.sk/wap.wml

 

Aktualizácia

10 / 12 / 2017

študijné materiály
opravné testy - info


  18. Konferencia
slovenských a českých
patofyziológovenglish version

Iné linky:
Ústav fyziológie LF
Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P.J. Šafárika
LF UK Bratislava
JLF UK Martin

webmaster

 

        © Copyright 2012. Ústav patologickej fyziológie LF                                                min. 800x600, IE 6.0 a viac