Študijné materiály


Elektronické učebnice

  Všeobecná patologická fyziológia (2018) - online doplňovaná verzia

  Všeobecná patologická fyziológia - ebook

  Základy patologickej fyziológie - ebook
Webové zdroje

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA  - Vybrané kapitoly - Elektronická učebnica pre študentov všeobecného lekárstva s kazuistikami - Ján Hanáček, Jana Plevková, Miloš Tatár, Mariana Brozmanová, Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (Martin 2014)

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Učebný text pre študentov zubného lekárstva -  Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková (Martin 2016)Zimný semester


Podklady pre praktické cvičenia - Acidobázická rovnováha
Protokol (*.doc) - editovateľný súborEtiológia

Genetika I
Genetika II
Genetika III
Genetika IV
Dedičnosť a dedičné ochorenia
Vrodené poruchy metabolizmu
Poruchy výživy - ZL
Poruchy výživy - VL
Obezita a poruchy výživy
Poruchy vnútorného prostredia I - VL
Poruchy vnútorného prostredia II - VL
Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov - ZL


Patogenéza (textovo rozšírené prednášky)

Prednáškový datafile Patofyziológia bolesti - VL/ZL
Prednáškový datafile Diseminovaná intravaskulárna koagulácia - VL/ZL
Prednáškový datafile Horúčka I - VL/ZL
Prednáškový datafile Akútny zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Chronický zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Stres - VL/ZL
Prednáškový datafile Poruchy vedomia - VL/ZL
Prednáškový datafile Šok - mikrocirkulačné zlyhanie - VL/ZL
Prednáškový datafile Kritické vyústenie zápalu (SIRS, CARS, MARS, MODS) - VL/ZL
Prednáškový datafile Nádory - VL/ZL
Šok - ZL
Edémy - ZL
Karcinogenéza I.
Karcinogenéza II.
Karcinogenéza III.
Karcinogenéza IV.
Malígne nádory pochádzajúce z bielych krviniekĎalšie prednáškové zdroje

Úvod do patologickej fyziológie
Patofyziológia vnútorného prostredia - Voda a elektrolyty - zubné lekárstvo
Alkohol
Chemické príčiny porúch zdravia
Génové manipulácie, Génová terapia, CRISPR revolúcia
RNA interference
Metabolizmus glukózy a jeho poruchy
Homeostáza glukózy
Stopové prvky
Výživa
Starnutie
Poruchy acidobázickej rovnováhy
Patofyziológia výživý
Poruchy vedomia
Patofyziológia reaktívnych foriem kyslíka (ROS)


Tutoriály a semináre

Úvod do patologickej fyziológie
ORAL - ÚVOD DO ORÁLNEJ PATOFYZIOLÓGIE
ORAL - POSTAVENIE PATOFYZIOLÓGIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE
ORAL - PROTEÍNY AKÚTNEJ FÁZY, ICH ÚLOHA V PERIODONTITÍDE
ORAL - ÚSTNA DUTINA AKO CHARAKTERISTICKÝ EKOSYSTÉM
Patofyziológia prvkov I
Referenčné hodnoty biochemických a hematologických parametrov v krvi
Letný semester

Návod k simulátoru srdcových oziev a dychových fenoménov

Auskultácia respiračných zvukov a šelestov

Auskultácia srdcových oziev a šelestov

Auskultačný simulátor - vzorky

Protokol z auskultačných fenoménov - editovateľný súbor

Pracktické cvičenia z patofyziológie (vybrané kapitoly)
Protokol (*.pdf)
Protokol (*.doc) - editovateľný súbor

Prístup k vyučbovým videám - Budete vyzvaní prihlásiť sa cez konto office365Všeobecné lekárstvo - Videozáznamy z prezentovaných prednášok (*.mp4) - zoznam
(Budete vyzvaní prihlásiť sa do účtu Office365)

09.3.2021 - Respiračný systém I, II
16.3.2021 - Nefrolópgia I, II
23.3.2021 - Nervous system I, II
30.3.2021 - Nervous system III, IV
13.4.2021 - Endokrinológia I, II
27.4.2021 - Diabetes Mellitus I, II

Zubné lekárstvo - Videozáznamy z prezentovaných prednášok (*.mp4) - zoznam
(Budete vyzvaní prihlásiť sa do účtu Office365)

10.3.2021 - Respiračný systém I, II
17.3.2021 - Nefrológia
24.3.2021 - Nervový systém I, II
31.3.2021 - Nervový systém III, IVKardiovaskulárny systém

KVS - Poruchy rytmu
KVS - Poruchy rytmu - zubné lekárstvo
KVS - Zlyhanie srdca a cirkulácie
KVS - Chlopňové chyby
KVS- Vrodené chyby srdca
KVS - Kardiomyopatie
KVS - Hypertenzia
KVS - Genetické faktory v pozadí kardiovaskulárnych chorôb
Poruchy metabolizmu lipidov, ateroskleróza, ICHS
Ateroskleróza, ICHS, AKS 


Hematológia

Poruchy zrážania krvi - I
Poruchy zrážania krvi - II
Poruchy zrážania krvi - III
Poruchy zrážania krvi - IV
Malígne nádory pochádzajúce z bielych krviniek


Nervový systém

Neurológia 1 - poruchy motoriky
Neurológia 2 - poruchy citlivosti
Neurológia 3 - svalové poruchy
Neurológia 4 - demyelinizácie
Záchvatovité poruchy CNS a epilepsia 
Sclerosis multiplex
Neurodegeneratívne ochorenia
Neurodegeneratívne ochorenia ZL
Poruchy cirkulácie krvi a likvoru v mozgu


Patofyziológia dýchania

Respiračná patofyziológia
Respiračné ochorenia
 Respiračné zlyhanie
 Pľúcna hypertenzia


Endokrinológia

Endokrinológia I
Endokrinológia II
Endokrinológia III
Endokrinológia III - zubári
Endokrinológia IV


Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus I
Diabetes mellitus II
Diabetes mellitus III
Diabetes mellitus IV
Akútne a chronické komplikácie DM
Monogénové formy DM (MODY)
Perspektívy liečby diabetes
Genetika diabetes mellitus 1. a 2. typu
Twists in the tale of diabetes history
RIA


Obličky

Poruchy obličiek - vyšetrovacie metódy
Patofyziológia obličiek
Choroby obličiek


GIT a pečeň

Patologická fyziológia tráviaceho systému
Zápalové ochorenia čriev
Pečeň pankreas


Varia

Patofyziológia kostrového systému a kĺbov VL
Patofyziológia kostrového systému a kĺbov ZL
Zápal - nelekárske smery


Tutoriály a semináre

Degeneratívne ochorenia CNS, Alzheimerova choroba a iné demencie
KVS - sylaby
 
        © Copyright 1999-2021. Ústav patologickej fyziológie LF