Študijné materiály - pregraduálne štúdium


Elektronické učebnice

  Všeobecná patologická fyziológia - ebook

  Základy patologickej fyziológie - ebook
Webové zdroje

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA  - Vybrané kapitoly - Elektronická učebnica pre študentov všeobecného lekárstva s kazuistikami - Ján Hanáček, Jana Plevková, Miloš Tatár, Mariana Brozmanová, Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (Martin 2014)

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO - Učebný text pre študentov zubného lekárstva -  Miloš Tatár, Ján Hanáček, Renáta Péčová, Jana Plevková (Martin 2016)

Iné webové zdroje

Mravec, B. a kol.: Neurotransmitéry

Mravec, B.: Stres a adaptácia

Mladosievičová, B. a kol.: Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Mravec, B.: Nervový systém: patofyziológia

Mravec, B.: Nervový systém I.


Zimný semester

Prednášky

Úvod do patologickej fyziológie
Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov I.
Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov II.
Patofyziológia vnútorného prostredia - Voda a elektrolyty - zubné lekárstvo
Alkohol
Chemické príčiny porúch zdravia
Genetika I
Genetika II
Genetika III
Genetika IV
Génové manipulácie, Génová terapia, CRISPR revolúcia
RNA interference
Metabolizmus glukózy a jeho poruchy
Homeostáza glukózy
Stopové prvky
Výživa
Starnutie
Poruchy acidobázickej rovnováhy
Poruchy výživy a poruchy výživy v stomatológii
Patofyziológia výživý
Poruchy vedomia
Patofyziológia reaktívnych foriem kyslíka (ROS)

Patogenéza (textovo rozšírené prednášky)

Prednáškový datafile Diseminovaná intravaskulárna koagulácia - VL/ZL
Prednáškový datafile Horúčka I - VL/ZL
Prednáškový datafile Akútny zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Chronický zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Stres - VL/ZL
Prednáškový datafile Poruchy vedomia - VL/ZL
Prednáškový datafile Šok - mikrocirkulačné zlyhanie - VL/ZL
Prednáškový datafile Kritické vyústenie zápalu (SIRS, CARS, MARS, MODS) - VL/ZL
Prednáškový datafile Nádory - VL/ZL
Karcinogenéza I.
Karcinogenéza II.
Karcinogenéza III.

Tutoriály a semináre

Úvod do patologickej fyziológie
ORAL - ÚVOD DO ORÁLNEJ PATOFYZIOLÓGIE
ORAL - POSTAVENIE PATOFYZIOLÓGIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE
ORAL - PROTEÍNY AKÚTNEJ FÁZY, ICH ÚLOHA V PERIODONTITÍDE
ORAL - ÚSTNA DUTINA AKO CHARAKTERISTICKÝ EKOSYSTÉM
Patofyziológia prvkov I
Referenčné hodnoty biochemických a hematologických parametrov v krviLetný semester

Prednášky

Kardiovaskulárny systém

KVS - Poruchy rytmu
KVS - Poruchy rytmu - zubné lekárstvo
KVS - Zlyhanie srdca a cirkulácie
KVS - Chlopňové chyby
KVS- Vrodené chyby srdca
KVS - Kardiomyopatie
KVS - Hypertenzia
KVS - Genetické faktory v pozadí kardiovaskulárnych chorôb
Poruchy metabolizmu lipidov, ateroskleróza, ICHS
Poruchy metabolizmu lipidov, ateroskleróza, ICHS - zubári
KVS - Kardiomarkery
KVS - Elektrokardiografia
Šok a synkopa

Hematológia

Poruchy zrážania krvi - I
Poruchy zrážania krvi - II
Poruchy zrážania krvi - III
Poruchy zrážania krvi - IV
Malígne nádory pochádzajúce z bielych krviniek

Nervový systém

Bolesť
Poruchy citlivosti
Záchvatovité poruchy CNS a epilepsia 
Sclerosis multiplex

Patofyziológia dýchania

Respiračná patofyziológia 1
Respiračná patofyziológia 2
  Respiračná patofyziológia 3
  Respiračná patofyziológia 4

Endokrinológia

Endokrinológia I
Endokrinológia II
Endokrinológia III
Endokrinológia III - zubári
Endokrinológia IV

Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus I
Diabetes mellitus II-III
Diabetes mellitus IV
Monogénové formy DM (MODY)
Perspektívy liečby diabetes
Genetika diabetes mellitus 1. a 2. typu
Twists in the tale of diabetes history
RIA

Obličky

Poruchy obličiek - vyšetrovacie metódy
Patofyziológia obličiek
Choroby obličiek

GIT a pečeň

Patologická fyziológia tráviaceho systému – 1

Varia

Patofyziológia kostrového systému 
Zápal - nelekárske smery

Tutoriály a semináre

Degeneratívne ochorenia CNS, Alzheimerova choroba a iné demencie
KVS - sylaby


Študijné materiály - postgraduálne štúdium

LABORATÓRNY POTKAN A STARNUTIE 
        © Copyright 1999-2018. Ústav patologickej fyziológie LF