Študijné materiály - pregraduálne štúdium

Všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Zimný semester

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov I.
Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov II.
Patofyziológia vnútorného prostredia - Voda a elektrolyty - zubné lekárstvo
Alkohol
Chemické príčiny porúch zdravia
Genetika I
Genetika II
Genetika III
Genetika IV
Génové manipulácie, Génová terapia, CRISPR revolúcia
RNA interference
Metabolizmus glukózy a jeho poruchy
Homeostáza glukózy
Stopové prvky
Výživa
Starnutie
Poruchy acidobázickej rovnováhy
Poruchy výživy a poruchy výživy v stomatológii
Patofyziológia výživý
Poruchy vedomia
ORAL - ÚVOD DO ORÁLNEJ PATOFYZIOLÓGIE
ORAL - POSTAVENIE PATOFYZIOLÓGIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE
ORAL - PROTEÍNY AKÚTNEJ FÁZY, ICH ÚLOHA V PERIODONTITÍDE
ORAL - ÚSTNA DUTINA AKO CHARAKTERISTICKÝ EKOSYSTÉM
Patofyziológia prvkov I
Referenčné hodnoty biochemických a hematologických parametrov v krvi


Patogenéza

Prednáškový datafile Akútny zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Chronický zápal - VL/ZL
Prednáškový datafile Stres - VL/ZL
Prednáškový datafile Poruchy vedomia - VL/ZL
Prednáškový datafile Šok - mikrocirkulačné zlyhanie - VL/ZL
Prednáškový datafile Kritické vyústenie zápalu (SIRS, CARS, MARS, MODS) - VL/ZL
Prednáškový datafile Nádory - VL/ZL
Karcinogenéza I.
Karcinogenéza II.
Karcinogenéza III.

Letný semester

Kardiovaskulárny systém (02/2017)

KVS - Poruchy rytmu
KVS - Poruchy rytmu - zubné lekárstvo
KVS - Zlyhanie srdca a cirkulácie
KVS - Chlopňové chyby
KVS- Vrodené chyby srdca
KVS - Kardiomyopatie
KVS - Hypertenzia
KVS - Genetické faktory v pozadí kardiovaskulárnych chorôb
Poruchy metabolizmu lipidov, ateroskleróza, ICHS
KVS - Kardiomarkery
KVS - Elektrokardiografia
KVS - sylaby
Šok a synkopa
Poruchy zrážania krvi - I
Poruchy zrážania krvi - II
Poruchy zrážania krvi - III
Poruchy zrážania krvi - IV
Malígne nádory pochádzajúce z bielych krviniek
Respiračné zlyhanie
Endokrinológia I
Endokrinológia II
Endokrinológia III
Endokrinológia III - zubári
Endokrinológia IV
Záchvatovité poruchy CNS a epilepsia 
RIA
Sclerosis multiplex
Degeneratívne ochorenia CNS, Alzheimerova choroba a iné demencie
Diabetes mellitus I
Diabetes mellitus II - III
Diabetes mellitus IV
Perspektívy liečby diabetes
Monogénové formy diabetes mellitus
Genetika diabetes mellitus 1. a 2. typu
Twists in the tale of diabetes history
Poruchy obličiek - vyšetrovacie metódy
Patofyziológia obličiek
Choroby obličiek
Patologická fyziológia tráviaceho systému – 1
Patofyziológia kostrového systému


Študijné materiály - postgraduálne štúdium

LABORATÓRNY POTKAN A STARNUTIE 
        © Copyright 2012. Ústav patologickej fyziológie LF