Pregraduálne štúdium

Zápočty a skúšky


Opravné testy 1 a 2 sa píšu v praktikárni ústavu v pondelok 18.12. o 10.00 hod.


Podmienky na udelenie zápočtu, priebežná kontrola a semestrálne hodnotenie študentov, hodnotenie vedomostí na skúške.
Požiadavky na získanie kreditov a skúšky z Patologickej fyziológie pre nelekárske smery
Pokyny na písanie semestrálnych prác
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Všeobecné lekárstvo - leto
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - zima
Literatúra k predmetu Patologická fyziológia pre Zubné lekárstvo - leto
Odporúčaná literatúra z predmetu Patologická fyziológia pre NELEKÁRSKE ODBORY
SYLABY PRE SKÚŠKU Všeobecné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Zubné lekárstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Fyzioterapia
SYLABY PRE SKÚŠKU Verejné zdravotníctvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Ošetrovateľstvo
SYLABY PRE SKÚŠKU Molekulová patofyziológia
Témy 1. kreditného testu - VL (október/2017)
Témy 1. kreditného testu - ZL (október/2017)
Témy 2. kreditného testu - VL (november/2017)
Témy 2. kreditného testu - ZL (november/2017)
Témy 3. kreditného testu - VL
Témy 3. kreditného testu - ZL
Témy 4. kreditného testu - VL
Témy 4. kreditného testu - ZL
Témy 5. kreditného testu - VL
Témy 5. kreditného testu - ZL

Prihlasovanie na skúšku - vstup do AISKonzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Zimný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. 
Verzia pre čiernobielu tlač

Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patofyziológie a patofyziológie ústnej dutiny pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2017/2018

Letný semester

Rozvrh

Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v letnom semestri akademického roka 2016/2017 (aktualizácia 21.2.2017)
Verzia pre čiernobielu tlač

Harmonogramy

Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri akademického roku 2016/2017
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v letnom semestri letnom akademického roku 2016/2017
Program pregraduálnej výučby - výberový predmet 3. a 4.ročník - Molekulová patofyziológia
Program pregraduálnej výučby - výberový predmet 5. ročník - Klinická patofyziológia 2
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Fyzioterapia letný semester, akademický rok 2016/2017
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Ošetrovateľstvo, letný semester, akademický rok 2016/2017
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 1. ročník št. odboru Verejné zdravotníctvo, letný semester, akademický rok 2016/2017


Postgraduálne štúdium

Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Fyziológia a patofyziológia bunky
Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení
Sylaby pre skúšku z predmetu FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA BUNKY - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
Sylaby pre skúšku z predmetu MOLEKULOVÉ ZÁKLADY PATOGENÉZY VYBRANÝCH OCHORENÍ - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
SYLABY PRE SKÚŠKU Z PREDMETU III. STUPŇA ŠTÚDIA FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA VÝŽIVY
Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia bunky - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Patofyziológia - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia výživy - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU


 
        © Copyright 2012. Ústav patologickej fyziológie LF