Štúdium postgraduálne * pregraduálne


Program 2020

Program prednáškového bloku predmetu Základy vedeckej práce v medicíne pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia

Prednášky

Martin Javorský - Klinický výskum: formy, špecifiká a metódy výskumu u ľudí
Jaroslav Rosenberg - Úvod do práce s medicínskymi údajmi
Peter Kolarčík - Štatistické metódy v medicínskom výskume I. a II

Dokumenty k ukončeným programom

Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Fyziológia a patofyziológia bunky
Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení
Sylaby pre skúšku z predmetu FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA BUNKY - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
Sylaby pre skúšku z predmetu MOLEKULOVÉ ZÁKLADY PATOGENÉZY VYBRANÝCH OCHORENÍ - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
SYLABY PRE SKÚŠKU Z PREDMETU III. STUPŇA ŠTÚDIA FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA VÝŽIVY
Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia bunky - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Patofyziológia - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia výživy - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
 
        © Copyright 1999-2019, Ústav patologickej fyziológie LF