Štúdium postgraduálne * pregraduálne


Program 2022

Molekulárne základy patogenézy vybraných ochorení


Prednášky

Martin Javorský - Klinický výskum: formy, špecifiká a metódy výskumu u ľudí
Jaroslav Rosenberg - Úvod do práce s medicínskymi údajmi
Peter Kolarčík - Štatistické metódy v medicínskom výskume I. a II
Roman Beňačka - Génová terapia
Roman Beňačka - Základné postupy v medicínskom výskume
Roman Beňačka - Publikačná etika
Roman Beňačka - Základný výskum, animálne experimenty

Dokumenty k ukončeným programom

Molekulárne základy patogenézy vybraných ochorení a Fyziológia a patológia bunky
Program postgraduálnej výučby - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení
Program prednáškového bloku predmetu Základy vedeckej práce v medicíne pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Fyziológia a patofyziológia bunky
Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení
Sylaby pre skúšku z predmetu FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA BUNKY - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
Sylaby pre skúšku z predmetu MOLEKULOVÉ ZÁKLADY PATOGENÉZY VYBRANÝCH OCHORENÍ - III. STUPEŇ ŠTÚDIA 2016
SYLABY PRE SKڊKU Z PREDMETU III. STUPŇA ŠTÚDIA FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA VݎIVY
Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia bunky - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Patofyziológia - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Fyziológia a patofyziológia výživy - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
 
        © Copyright 1999-2021, Ústav patologickej fyziológie LF